Хар хорин тур явган аялал


images/blog/big1.jpg

Хар хорин тур явган аялал


1-3 хоногийн Хархорин хотыг тойрон аялахад тохиромжтой уул, ус, мод, тал газруудаас бүрдсэн тул  богино хугацааны явган аялалд нэн тохиромжтой юм. Өдөрт дунджаар 15-20 км тойрон алхах боломжтой ба манай бааз дээр байрлангаа аяллаа зохиолгож болно.