Хар хорин тур гэрэл зургийн аялал


images/blog/big1.jpg

Хар хорин тур гэрэл зургийн аялал


Хархорин музей, Хаадын хөшөө, Боовон хад, Эрдэнэзуу хийд, Туркийн ил музей зэрэг гэрэл зурганд гайхалтайгаар тусах түүхийн дурсгалт газрууд Хархорин хотод маш олон бий. Түүнчлэн байгалийн өвөрмөц тогтоц, Монгол орны үзэсгэлэнг Өвөрхангай аймгийн нутгаас мэдрэх боломжтой. Гэр баазын дотор интерьерыг ашиглан монгол уламжлалыг орчин үетэй хослуулсан аж байдлын зургаас эхлэн малчин айл, үхэр тэрэг, байгалийн онцлогуудыг шингээсэн гэрэл зургуудыг хальсандаа буулгах 3-14 хоногийн аяллыг зохион байгуулж өгнө.