Өтөгтийн рашаан


images/blog/big1.jpg

Өтөгтийн рашаан


Энэхүү рашаан нь эрт дээр үеэс нутгийн зон олон болон хөрс зэргэлдээ сумдуудын настан буурлууд ирэн амарч, сувилуулан рашаанд нь орж, цохиулж илааршсаар ирсэн.